Online nástroj na dekódovanie adries URL

Dekódovaný výsledok:

Nástroj na dekódovanie adries URL, jednoduchý a bezpečný

V porovnaní s inými online nástrojmi na dekódovanie adries URL ponúka tento dešifrovač adries URL väčšiu bezpečnosť pre všetky vstupy:

  • Vaše záznamy sa neuložia!
  • Prenos dát je zabezpečený šifrovaním TSL
  • Vaše hodnoty nie sú spracované prostredníctvom parametrov GET

Šou

Online dekodér URL

Tento bezplatný online nástroj na dekódovanie adries URL je jednoduchý dekodér adries URL a používa funkciu PHP urldecode() . Dekódovací nástroj dekóduje akúkoľvek URL alebo URI, jednotlivé parametre URL, jednoduchý text, reťazce, vzory, PHP kód, JavaScript kód a mnoho ďalšieho. URL Decoder používa PHP funkciu urldecode() a dekóduje všetky znaky, ktoré boli predtým zakódované napríklad pomocou URL kódovania. Znaky percenta (%), za ktorými nasledujú dve hexadecimálne hodnoty, sa nahradia ich nealfanumerickými hodnotami a znamienka plus (+) sa nahradia medzerami. To umožňuje napríklad previesť kódované reťazce z parametrov dopytu adresy URL do ich pôvodnej podoby.