URL Decode Online Tool

Dekodet resultat:

URL-dekodingsverktøy, enkelt og sikkert

Sammenlignet med andre nettadressedekodingsverktøy, tilbyr denne URL-dekrypteringen mer sikkerhet for alle innganger:

  • Dine oppføringer blir ikke lagret!
  • Dataoverføringen er sikret med TSL-kryptering
  • Verdiene dine behandles ikke via GET-parametere

Vise fram

Nettadressedekoder

Dette gratis nettadressedekodingsverktøyet er en enkel URL-dekoder og bruker PHP-funksjonen urldecode() . Dekodingsverktøyet dekoder enhver URL eller URI, individuelle URL-parametere, enkel tekst, strenger, mønstre, PHP-kode, JavaScript-kode og mye mer. URL-dekoderen bruker PHP-funksjonen urldecode() og dekoder alle tegn som tidligere ble kodet med for eksempel URL-kodingen. Prosenttegn (%) etterfulgt av to heksadesimale verdier erstattes med deres ikke-alfanumeriske verdier og plusstegn (+) med mellomrom. Dette gjør at for eksempel kodede strenger fra søkeparametere til en URL kan konverteres til sin opprinnelige form.