Онлајн алатка за декодирање на URL

Декодиран резултат:

Алатка за декодирање на URL, едноставна и безбедна

Во споредба со другите алатки за дешифрирање на URL-адреси преку Интернет, овој декриптор на URL нуди поголема безбедност за сите влезови:

  • Вашите записи нема да бидат зачувани!
  • Преносот на податоци е обезбеден со шифрирање на TSL
  • Вашите вредности не се обработуваат преку GET параметрите

Покажи

Онлајн декодер за URL-адреса

Оваа бесплатна онлајн алатка за декодирање на URL е едноставен декодер за URL и ја користи функцијата PHP urldcode() . Алатката за декодирање декодира која било URL или URI, индивидуални параметри на URL, едноставен текст, низи, обрасци, PHP код, JavaScript код и многу повеќе. УРЛ-декодерот ја користи функцијата PHP urldecode() и ги декодира сите знаци кои претходно биле кодирани со користење на кодот на URL-то, на пример. Знаците за проценти (%) проследени со две хексадецимални вредности се заменуваат со нивните неалфанумерички вредности и знаците плус (+) со празни места. Ова овозможува, на пример, кодирани низи од параметрите за барање на URL да се претворат во нивната оригинална форма.