URL-dekódoló online eszköz

Dekódolt eredmény:

URL-dekódoló eszköz, egyszerű és biztonságos

Más online URL-dekódoló eszközökhöz képest ez az URL -dekódoló nagyobb biztonságot nyújt minden bemenethez:

  • A bejegyzéseket nem menti!
  • Az adatátvitel TSL titkosítással biztosított
  • Értékeit nem dolgozzuk fel a GET paraméterekkel

Előadás

Online URL-dekódoló

Ez az ingyenes online URL-dekódoló eszköz egy egyszerű URL-dekódoló, és az urldecode() PHP függvényt használja. A dekódoló eszköz dekódol bármilyen URL-t vagy URI-t, egyedi URL-paramétereket, egyszerű szöveget, karakterláncokat, mintákat, PHP-kódot, JavaScript-kódot és még sok mást. Az URL-dekódoló az urldecode() PHP függvényt használja, és dekódolja az összes olyan karaktert, amelyet korábban például az URL kódolással kódoltak. A százalékjeleket (%), amelyeket két hexadecimális érték követ, a nem alfanumerikus értékekkel, a pluszjeleket (+) pedig szóközökkel helyettesítjük. Ez lehetővé teszi például az URL lekérdezési paramétereiből származó kódolt karakterláncok eredeti formájukra való konvertálását.