Онлайн инструмент за декодиране на URL

Декодиран резултат:

Инструмент за декодиране на URL, прост и сигурен

В сравнение с други онлайн инструменти за декодиране на URL адреси, този декриптор на URL адреси предлага повече сигурност за всички входове:

  • Вашите записи няма да бъдат запазени!
  • Предаването на данни е защитено с TSL криптиране
  • Вашите стойности не се обработват чрез параметри GET

Покажи

Онлайн декодер на URL адреси

Този безплатен онлайн инструмент за декодиране на URL адреси е прост декодер на URL и използва PHP функцията urldecode() . Инструментът за декодиране декодира всеки URL или URI, отделни URL параметри, прост текст, низове, шаблони, PHP код, JavaScript код и много други. URL декодерът използва PHP функцията urldecode() и декодира всички знаци, които преди това са били кодирани с помощта на URL кодирането, например. Знаците за процент (%), последвани от две шестнадесетични стойности, се заменят с техните небуквени и цифрови стойности и знаците плюс (+) с интервали. Това позволява например кодирани низове от параметри на заявка на URL да бъдат преобразувани в оригиналната им форма.