URL Decode Online -työkalu

Dekoodattu tulos:

URL-dekoodaustyökalu, yksinkertainen ja turvallinen

Verrattuna muihin online-URL-osoitteen purkutyökaluihin tämä URL-salauksen purkuohjelma tarjoaa enemmän suojausta kaikille syötteille:

  • Merkintöjäsi ei tallenneta!
  • Tiedonsiirto on suojattu TSL-salauksella
  • Arvojasi ei käsitellä GET-parametrien kautta

Näytä

Online URL-dekooderi

Tämä ilmainen online-URL -purkutyökalu on yksinkertainen URL-dekooderi ja käyttää PHP-funktiota urldecode() . Dekoodaustyökalu purkaa minkä tahansa URL-osoitteen tai URI:n, yksittäiset URL-parametrit, yksinkertaisen tekstin, merkkijonot, kuviot, PHP-koodin, JavaScript-koodin ja paljon muuta. URL-dekooderi käyttää PHP-funktiota urldecode() ja purkaa kaikki merkit, jotka on aiemmin koodattu esimerkiksi URL-koodauksella. Prosenttimerkit (%), joita seuraa kaksi heksadesimaaliarvoa, korvataan niiden ei-aakkosnumeerisilla arvoilla ja plusmerkit (+) välilyönneillä. Tämä mahdollistaa esimerkiksi URL-osoitteen kyselyparametrien koodattujen merkkijonojen muuntamisen alkuperäiseen muotoonsa.